Skip links

Cypres NAH

PZC Dordrecht biedt intensieve zorg en behandeling op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onze afdeling is er speciaal voor (jongere) mensen vanaf 18 jaar. In een stimulerend woon- en leefklimaat werken we aan herstel waar mogelijk. Als verder herstel niet meer mogelijk is, bieden we een warm thuis met begeleiding gericht op welzijn en zingeving.
We stimuleren eigen regie en zelfstandigheid. Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners de vrijheid ervaren om te zijn wie ze zijn, zich geaccepteerd voelen en van betekenis kunnen zijn. Wij bieden ze een thuis.