Skip links

PZC Dordrecht: een kleurrijke organisatie

Sinds 1964 zetten wij ons met passie in voor kwetsbare en oudere mensen in de regio Dordrecht. PZC staat voor Protestantse Zorggroep Crabbehoff. Dit is de officiële naam die onze afkomst weergeeft. Maar we bieden veel meer dan deze naam doet vermoeden. Iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of culturele achtergrond is welkom in onze organisatie. Met elkaar vormen we een kleurrijke organisatie waar aandacht voor zingeving en welzijn voorop staan.

Wat ons drijft

Bij PZC Dordrecht zetten meer dan 1100 zorgmedewerkers, behandelaars, vrijwilligers en stafmedewerkers zich dagelijks met hart en ziel in om onze cliënten en bewoners te stimuleren om het beste uit hun dag te halen. Al deze mensen maken PZC Dordrecht. Wat ons verbindt is de gezamenlijke drijfveer om van betekenis te zijn.

Persoonlijk en creatief

We zijn persoonlijk in ons contact met bewoners, cliënten en familieleden en hebben oprechte aandacht voor de mensen die aan onze zorg worden toevertrouwd. We kijken vooral naar wat mensen wél kunnen en zijn altijd op zoek naar creatieve oplossingen om de zelfredzaamheid van oudere en kwetsbare mensen te vergroten.

Een veilig en warm thuis

Wij bieden oudere en kwetsbare mensen in Dordrecht een thuis. Als zij afhankelijk worden, helpen we hen te revalideren zodat zij terug kunnen naar hun eigen huis. Als dat niet meer kan, bieden we hen een veilig en warm thuis met de deskundige zorg en ondersteuning die nodig is.

Zingeving en welzijn

Zingeving in leven, zorg en werk is waarin wij ons onderscheiden. Daar zijn we trots op. We zoeken naar wat mensen écht nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij en zich van waarde te voelen. Dit geldt voor onze cliënten en bewoners maar ook voor onze medewerkers.

Helpen waar nodig

Eigen regie staat voorop. Wij helpen waar dat nodig is. Wij zorgen dat iedereen op een goede plek terechtkomt en de juiste zorg krijgt. Samen met onze partners werken we aan sterke zorg- en welzijnsnetwerken en creëren we een vangnet voor de mensen in onze regio.

Een lerende organisatie

Bij PZC Dordrecht zijn we voortdurend bezig om de zorg en dienstverlening te verbeteren. We investeren in expertiseontwikkeling, samenwerking met zorgpartners, participatie in wetenschappelijk onderzoek en in de opleiding en ontwikkeling van onze eigen medewerkers.

Meer over PZC Dordrecht

Wil je meer weten over onze organisatie, de locaties waar we actief zijn en onze expertise? Kijk dan op www.pzcdordrecht.nl.

PZC Dordrecht-over PZC
PZC Dordrecht-over PZC